Nieuwe les beginners TaiJi/QiGong

Nieuwe les QiGong met TaiJi voor beginners (Qi-Fullness) op woensdagochtend van 10.20 tot 11.20 uur.

In deze les verdiepen we ons nóg dieper in de QiGong bewegingen uit diverse vormen. Daarnaast komt TaiJi voor beginners aan bod. Je wordt je bewuster gemaakt met het voelen van je lijf en hoe te bewegen. Wàt is QiGong en TaiJi nu eigenlijk? Geen les zal hetzelfde zijn. Alles wordt heel specifiek en ook langzaam behandeld. Het is bewust en bijzonder Qi-vol bezig zijn met QiGong en TaiJi. Het gaat in deze les niet zozeer om de vorm leren, maar meer om de essentie. Je hebt hier geen voorkennis voor nodig, iedereen kan er mee beginnen en ook invallen.

Interesse? Kom een keer meedoen, kijk op het tabblad Lessen op mijn website en meld je aan bij contact.