Seminar met Sui Qingbo en Lena Du Hong was dit jaar weer een heerlijk samenkomen van leraren en leerlingen. Naast het vele bewegen met de diverse QiGong en TaiJi-vormen werd ons ook geleerd om met TuiNa AnMo te werken. Qingbo kon er zo mooi over vertellen hoe hij in februari in India de neef van de Daila Lama dit ook geleerd heeft en ook vele behandelingen heeft voorgedaan, maar ook gegeven.

Zelf heb ik ook lekker buiten kunnen trainen met de TaiJi stok en samen met Ada ook de demo kunnen geven. De andere demo’s waren ook weer leuk om mee te doen met de andere leraren.