Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om de sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren. Samen met Wouter van der Pas, Events & Buurtsportcoach Barendrecht van KijkopWelzijn, de gemeente,  gebouwenbeheerders en JO-qigong-taiji is onderstaande tot stand gekomen.

Regels voor sporters:

 • Meld je tijdig aan, het aantal moet worden doorgegeven aan de Beheerder. Je wordt dan in een Verzendlijst geplaatst op WA zodat je tijdig een bericht kan krijgen mocht er iets ter plekke zijn waarvan je op de hoogte gebracht moet worden.
 • Blijf thuis als:
  • je de afgelopen 24 uur 1 van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
  • iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg het advies van de GGD);
  • je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal 7 dagen thuis na de uitslag van de test;
  • je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Houd minimaal 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de training vertrekt thuis naar het toilet.
 • Was je handen met water en zeep voor, als je binnenkomt en na bezoek sportlocatie buiten/binnen.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen.
 • Kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie.
 • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie, respecteer de 1,5 meter.
 • Sporters boven de 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.
 • Volg de aanwijzingen op van de sportinstructeur, de zaalbeheerder en aangebrachte instructies bij de entree zoals looproutes, aanduiding zitplaatsen, etc.
 • neem je eigen gevulde bidon mee om uit te drinken.

Regels voor de gemeente:

De gemeente Barendrecht heeft als verantwoordelijke voor de sportaccommodaties de volgende taken:

 1. Het op gewenst niveau houden van de luchtbehandeling in de accommodaties;
 2. Het wijzen op de noodzaak van de 1,5 meter afstand (buiten de sportzaal / sporthal);
 3. Het verzorgen van een goede routing die het elkaar passeren op minimaal 1,5 meter mogelijk maakt;
 4. Het in de kleedkamers duidelijk markeren van zitplaatsen die minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn;
 5. Het verzorgen van de dagelijkse schoonmaak en het extra desinfecteren van o.a. deurklinken en het extra machinaal laten reinigen van de sportvloer;
 6. Het kunnen beantwoorden van uw vragen m.b.t. veilig gebruik van de sportaccommodatie en waar mogelijk ondersteuning bieden.

Maar vooral… heeeeeel veel plezier met het bewegen in harmonie en ons lijf gezond houden. Ik wens iedereen buiten, binnen of online binnen heel veel Qi toe.

***JO